Zasady pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym i Winnicy " Pod Orzechem".
 
1.   Za pobyt Gości na terenie Agroturystyki ponosimy odpowiedzialność cywilną  na warunkach ogólnych ubezpieczenia OC.  Poza terenem gospodarstwa gospodarze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
2.   Przy zakwaterowaniu w gospodarstwie należy przedstawić dowódy tożsamości  wszystkich osób objętych rezerwacją w celu zameldowania  i uiścić  pozostałą kwotę za wykupioną usługę agroturystyczną.  
3.  Doba rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 11: 00 w dniu wyjazdu.
4.  Na początku i na końcu okresu pobytu wspólnie z Gośćmi dokonujemy inwentwryzacji i sprawdzamy stan udostępnionych pomieszczeń wraz z wyposażeniem. Gość  otrzymuje do swojej dyspozycji klucze do kwatery, które zobowiązany jest zwrócić z chwilą zakończenia pobytu. Zgubienie lub zniszczenie kluczy, to koszt w wysokości 50 PLN.  Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia kwatery i jej wyposażenia spowodowane przez Gości  lub działaniem osób, za które odpowiadają np. dzieci, Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i jest zobowiązany do naprawienia szkody. 
5.  Jeżeli liczba Gości wynajmujących kwaterę jest wyższa niż wskazana w skierowaniu lub uzgodnieniach ustnych, właściciel kwatery ma prawo do odmówienia przyjęcia osób dodatkowych, odstąpienia od umowy z winy turysty, pobrania opłaty za osoby dodatkowe.
6.   Nocowanie  w pokojach osób odwiedzających Gości jest zabronione, chyba, że ta kwestia będzie uzgodniona z gospodarzem. 
7.   Właściciel kwatery zobowiązany jest udostępnić pomieszczenia i sprzęt wchodzący w skład wynajętej kwatery a jej stan higieniczno-sanitarny nie może budzić zastrzeżeń.  Również Gość zobowiązuje się do przestrzegania  porządku obowiązującego w gospodarstwie i do użytkowania  udostępnionych pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
8.   Kwaterodawca wyznacza miejsce postoju pojazdu.
9.   Gospodarze nie ponoszą  odpowiedzialności za mienie, bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
10.   Od godz. 22.00 do 7.00 nie przeszkadzamy sobie oraz innym gościom w wypoczynku.
11.   Ze względu na bezpieczeństwo p.pożarowe  zabrania się używania w pokojach 
 urządzeń elektrycznych i gazowych nie będących na wyposażeniu agroturystyki. 
10.   Goście są odpowiedzialni za utrzymanie czystości i porządku w kwaterze.
11.   Rezerwacja pobytu uznawana jest za obowiązującą po wpłacie zaliczki w wysokości 30% należności w przeciągu 48h od dokonania rezerwacji. W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do odwołania rezerwacji z 14-dniowym wyprzedzeniem.
13.   Opłata za niewykorzystany pobyt / nocleg i wyżywienie/ zgodnie z przepisami, nie podlega zwrotowi.
14.   W uzasadnionych przypadkach /pojawiający się dym lub otwarte okno w czasie burzy/ gospodarz może wejść na kwaterę pod nieobecność gości
15.    Ze względu na kameralność naszego obiektu bardzo prosimy o przemyślane decyzje dotyczące rezerwacji. 
17.   Niestety, nie jest możliwy przyjazd z własnymi zwierzętami.
18.   Ręczniki nie są na wyposażeniu pokoi.
19.   W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz komfort wypoczynku, w domu, pokojach również w łazienkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Palenie tytoniu możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia pobieramy opłatę 500 zł (sprzątanie, czyszczenie, pranie).
20.   Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzajacych, zachowujących się agresywnie, naruszającym prawo do nieskrępowanego wypoczynku pozostałych Gości , gospodarz ma prawo wymówić kwaterę w trybie natychmiastowym bez jakiegokolwiek odszkodowania i zwrotu dokonanych wcześniej  opłat .
21.  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki w dostawie energii elektrycznej  i wody.
22. Wpłacony zadatek nie będzie zwracany, jeżeli Gość zrezygnuje z pobytu, nie dotyczy to sytuacji, gdy rezygnacja następuje co najmiej na 30 dni przed planowanym przyjazdem, w takim przypadku zadatek zwracany jest w całości.  
23. Ceny pobytu wyszczególnione w materiałach informacyjnych nie stanowią oferty w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego.
24. Dane osobowe Gościa  uzyskane za Jego zgodą ( imię i  nazwisko, adres zamieszkania, Nr. PESEL lub nr. paszportu) przetwarzane bedą w celu zakwaterowania, reklamacji, zobowiązań podatkowych i wszelkich spraw związanych z ochroną mienia. Podstawą prawną jest zawarcie i wywiązanie się z umowy świadczenia usług hotelarskich.
25. Wszelkie spory, Strony będą się starały roztrzygać  w sposób polubowny, w przypadku niemożności osiągniecia porozumienia, spór roztrzygać będzie właściwy dla siedziby obiektu  Sąd.
 
 
Gość, który zdecyduje się na pobyt w naszej Agroturystyce  po dokonaniu rezerwacji potwierdzonej wpłatą zadatku, automatycznie zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych zasad oraz akceptuje ich warunki.
 
Życzymy przyjemnego pobytu.
 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage